Prothethiek & implantologie

Prothethiek & implantologie

Een implantaat is een kunstwortel. Een natuurlijke tand of kies bestaat uit een kroon en een wortel. Een implantaat vervangt dus de wortel. Een dergelijke kunstwortel wordt gemaakt van metaal en/of van keramisch materiaal. Alle materialen worden door het lichaam en vooral door het omringende bot, goed verdragen.

Wanneer het bot voldoende aan de kunstwortel is vastgegroeid, kan het implantaat dienen als basis voor een kroon of als steun voor een gebitsprothese.

Een uitgebreid onderzoek is noodzakelijk voordat implantaten geplaatst kunnen worden. Tijdens dit onderzoek wordt bekeken of de algemene gezondheid goed is en wordt met behulp van röntgenfoto´s de kwaliteit van het kaakbot onderzocht. Er wordt bekeken welk implantaat geschikt is en hoeveel implantaten er nodig zijn. Alle gegevens worden vastgelegd in een behandelplan dat bestaat uit twee fasen.

De eerste fase is het plaatsen van het implantaat. Nadat een plaatselijke verdoving is gegeven, wordt het tandvlees losgemaakt zodat het bot zichtbaar wordt. Vervolgens worden gaatjes in het bot geboord, waarna de implantaten in de opening geschroefd worden. Nadien wordt het tandvlees gehecht.

De behandeling zelf is niet belastend, wel kan er kort na het inbrengen van de implantaten een lichte zwelling optreden. De napijn is gering. Gedurende 1 tot 2 weken na het aanbrengen van de implantaten is het meestal nodig vloeibaar of zacht voedsel te nuttigen. Omdat de implantaten aan het bot moeten vastgroeien, volgt er een rustperiode van drie tot zes maanden. Gedurende deze periode mogen de implantaten niet worden belast. Het is in deze periode meestal mogelijk een tijdelijke voorziening (noodkroon, noodbrug of kunstgebit) te maken.

Na de rustperiode volgt de tweede behandelfase. Dit bestaat uit het maken van een suprastructuur op de implantaten in de vorm van een kroon, een brug, of een overkappingprothese. Dit gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving waarbij een klein deel van het tandvlees boven het implantaat wordt weggenomen.

Team

  • Filip Bogaert
  • Prof. Aryan Eghbali 
    • afdelingshoofd VUB parodontologie & orale implantologie
    • professor UGent parodontologie & orale implantologie
  • Eline Bouckaert